Kompanjonsavtal

Kompanjonsavtal

Vi hjälper dig med alla frågor som rör kompanjonsavtal

Grunden för ett tryggt och välfungerande företag, där flera är inblandade, är att vara överens.
För att säkra sina överenskommelser om någonting oväntat inträffar rekommenderar vi alla företagare att upprätta ett Kompanjonsavtal. På så sätt kommer man överens om vad som får och inte får göras aktieägarna emellan. På så sätt undviker man tvister och meningsskiljaktigheter utifall någonting, så som en skilsmässa, ekonomiskt obestånd, bråk, olika ambitioner, dödsfall eller någonting annat skulle inträffa.

Vi på Advokatbyrån Lundquist AB har mångårig erfarenhet av Kompanjonsavtal och hjälper samtliga delägare i företaget till en trygg framtid.

Du kanske även är intresserad av

Läs mer om våra närliggande tjänster.

Våra samtliga affärsområden

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig.