Boutredning / Förvaltning

Boutredning/förvaltning

Vi hjälper dig med boutredning/förvaltning

När någon i ens närhet avlidit är det många frågor, både juridiska och praktiska, som uppstår. Boutredning är ett samlingsnamn över upprättande av bouppteckning, förvaltning av dödsboet, arvsskiftet och den slutliga avvecklingen av dödsboet.

Inom dessa delar finns sedan mängder av delfrågor, viljor och olika lösningar som måste tas hänsyn till. Tillgångar kan behöva säljas, räkningar betalas, abonnemang sägas upp, bostaden skall skötas om och fordringar kan behöva drivas in. Bouppteckningen skall upprättas, bouppteckningsförrättning hållas, arvsskiftet skall genomföras och många andra frågor dyker upp i en tid av sorg.

Vi på Advokatbyrån Lundquist AB kan hjälpa dig med alla steg i boutredningen, för en säker boutredning där vi sköter om allting – efter era önskemål.

Du kanske även är intresserad av

Läs mer om våra närliggande tjänster.

Våra samtliga affärsområden

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig.