Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning i Söderhamn, Bollnäs & Ljusdal

Vi hjälper dig med juridisk rådgivning

Vi på Advokatbyrån Lundquist arbetar med juridisk rådgivning som utförs av advokat Mari Lundquist och de biträdande juristerna Olle Roos och Annie Häggblom. Tillsammans med vår advokatsekreterare Lisa Westberg hjälper vi privatpersoner och företag med juridiska frågor runt om i Hälsingland där vi alla är hemmahörande.

En jurist är inte nödvändigtvis advokat, men en advokat är i grunden alltid en jurist. En advokat är en jurist som invalts som ledamot av Sveriges advokatsamfund. För att juristen skall väljas in krävs flera års kvalificerat juridiskt arbete, vidareutbildning i form av advokatexamen och en prövning avseende personens redbarhet. En jurist som är advokat är skyldig att alltid följa Advokatsamfundets etiska regler i sitt arbete.

Våra samtliga affärsområden

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig.