Boutredningsman

Boutredningsman

Vi hjälper dig som boutredningsman

Om arvingarna inte kan enas om hur dödsboet skall förvaltas, eller delas, har varje dödsbodelägare rätt att hos tingsrätten begära att en boutredningsman tar över förvaltningen.

Boutredningsmannen tar då hand om boutredningen och upprättar bouppteckningen. Denne kan även genomföra arvsskiftet och slutligen avsluta dödsboet.

Vi på Advokatbyrån Lundquist AB kan utses som boutredningsmän och hjälpa er igenom det hela. I det fall man verkligen försökt komma överens, men ej lyckats, kan det vara en klok sista utväg.

Du kanske även är intresserad av

Läs mer om våra närliggande tjänster.

Våra samtliga affärsområden

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig.