Jurist

Jurist i Söderhamn, Bollnäs & Ljusdal

En jurist kan arbeta inom många olika juridiska områden. Vi på Advokatbyrån Lundquist har valt att specialisera oss på familjerätt, fastighetsrätt och juridik som rör småföretag. Detta är tre områden som ofta går ihop i varandra och påverkar människor i livets alla skeden.

Inom familjerätten arbetar vi bland annat med frågor som rör bouppteckningar, testamenten, arvskiften, separation mellan sambor och gifta, boutredningar, deklarationer, framtidsfullmakter, gåvohandlingar, vårdnadsfrågor så som boende och umgänge samt äktenskapsförord.

Om du äger, eller ska förvärva en fastighet, finns vi på Advokatbyrån Lundquist på plats för att hjälpa dig med frågor som rör exempelvis köpekontrakt, gåvobrev, köpebrev, ägarutredningar, jakt, servitut, arrenden, skuldebrev, samäganderättsavtal och deklarationer.

Småföretagare i Hälsingland kan kontakta oss för hjälp med frågor rörande kompanjonavtal, överlåtelse av inkråm, äktenskapsförord, testamenten, gåvohandlingar, köpekontrakt och deklarationer.

Givetvis är vi även behjälpliga vid tvister i domstol samt i frågor som rör god man enligt samäganderättslagen.

För att belysa några av de många frågor som kan dyka upp, önskar vi presentera ett exempel:

Ulf och Emma är gifta med varandra. De har inga gemensamma barn men Emma har två barn sedan tidigare. Ulf driver eget inom byggbranschen tillsammans med sin bror och Emma jobbar som undersköterska. De bor i Emmas släktgård som hon ärvt efter sin mormor och de planerar att skaffa egna barn.

I fallet ovan dyker många frågor upp avseende familjerätt, fastighetsrätt och småföretag.

Är det möjligt för Emma att lösa ut Ulf ur släktgården ifall de går skilda vägar? Är det möjligt för Ulf att i ett sådant fall lösa ut Emma ur företaget? Hur kan man göra om Ulf har lagt ner mycket tid och pengar på att renovera och sköta om fastigheten som Emma är ensam ägare till?

Klarar Ulf att lösa ut Emmas särkullbarn ur fastigheten ifall Emma skulle går bort? Kan Ulfs bror driva företaget vidare om han måste lösa ut Emma, eller Emmas särkullbarn, ur dennes andel? Kan man se till att särkullbarnen får vänta med sitt arv till förmån för Ulf?

Hur ska de göra när grannen vill jaga på deras mark? När grannhuset, som de delar brunn med, ska byta ägare? Vilket är det bästa sättet för Ulf att köpa in sig i fastigheten? Vad händer om Ulfs bror avlider eller vill kliva ur företaget? Hur förändras deras situation om de får ett gemensamt barn?

Detta är bara några få av de frågor som är viktiga för Ulf och Emma att hålla koll på. Genom att kontakta oss på Advokatbyrån Lundquist kan de få råd om hur de bör göra för att trygga varandra utifrån just deras unika situation.

Våra samtliga affärsområden

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig.