Advokatbyrån Lundquist förklarar

Arvskifte är en skriftlig, privat, handling över hur ett arv ska fördelas. Det beskriver också hur tillgångarna värderas tillsammans med vilka som har rätt att ärva både nu och i framtiden. I den här artikeln förklarar vi en del av de vanligaste funderingarna såsom; Vad ska delas i ett arvskifte? Kan man göra ett arvskifte själv? Vad gör man om man inte är överens vid ett arvskifte?

 

Hur fungerar ett arvskifte?

Genom arvskiftet fördelas dödsboets tillgångar, alla överenskommelser mellan dödsbodelägarna antecknas och dödsboet kan därefter avslutas med hjälp av arvskiftet.

 

Vad ska delas i ett arvskifte?

När ett äktenskap upphör genom separation eller dödsfall ska en bodelning göras. I bodelningen fördelas all egendom mellan makarna. Även överenskommelser mellan dödsbodelägarna antecknas i arvskiftet.

 

”Kan man göra en arvskifteshandling själv?”

– Vi rekommenderar juridisk hjälp för att arvskiftet ska bli korrekt –

 

Vem kan göra arvskifteshandlingar?

Vem som helst får upprätta en arvskifteshandling – därför är det desto viktigare att personen som gör det faktiskt har koll och kunskap över vad som gäller.

Exempel på vanliga funderingar som kan dyka upp:

• Vilka andelar har varje dödsbodelägare rätt till?
• Hur ska testamentet tolkas?
• Hur påverkar äktenskapsförordet?
• Hur värderas tillgångarna?
• Ska dottern som tar över sommarstugan betala någonting till de andra dödsbodelägarna?
• Hur ordnar man med lån, såväl bolån som blancolån?
• Hur löser man de praktiska frågorna om fördelning av t.ex. möbler, fordon och/eller saker med affektionsvärde?

 

Är det smart att använda en mall för Arvskifteshandling?

Vem som helst får upprätta en arvskifteshandling och det finns mallar att tillgå på internet. Det innebär inte att det alltid är en bra idé! På samma sätt som du också kan hitta instruktioner på att koppla din egen el, fälla träd eller kakla sitt badrum. Inte alltid en bra idé.

Att använda en mall förutsätter att man har tillräckliga kunskaper om vad mallen egentligen innebär, vilka brister som finns i mallen och vilka alternativen är.

 

Kan man göra ett arvskifte själv?

På samma sätt som att vem som helst får renovera en bilmotor så får vem som helst upprätta ett arvskifte. Det innebär dock inte att arvskiftet blir korrekt. Fel i arvskiften visar sig sällan direkt, utan kan uppdagas långt in i framtiden. Det finns många tvister och släktfejder som grundar sig på tidigare, felaktiga eller bristfälliga, arvskiften.

Vi rekommenderar juridisk hjälp för att arvskiftet ska bli korrekt.

 

Skillnad på bodelning och arvskifte?

När ett äktenskap upphör genom separation eller dödsfall ska en bodelning göras. I bodelningen fördelas all egendom mellan makarna. Även överenskommelser mellan dödsbodelägarna antecknas i arvskiftet.

 

Skillnad på bodelning och arvskifte?

När ett äktenskap upphör genom separation eller dödsfall ska en bodelning göras. I bodelningen fördelas all egendom mellan makarna. Även överenskommelser mellan dödsbodelägarna antecknas i arvskiftet.

I arvskiftet fördelas sedan all egendom som, efter bodelningen, tillhör den avlidne, mellan dödsboets delägare.

 

Vad gör man om man inte är överens vid ett arvskifte?

Om man inte kommer överens rekommenderar vi alltid att man utgår från hur det ser ut enligt lag. Då vet alla vad de har rätt till och man kan försöka komma överens, till exempel genom medling och möten med en tredje part. Om man ändå inte kommer överens kan varje dödsbodelägare vända sig till tingsrätten och begära en boutredningsman. Denna boutredningsman bestämmer då själv hur dödsboets tillgångar ska fördelas och kan genomföra ett tvångsskifte trots att alla inte är överens. Läs mer om Boutredningsman

Hur vet man att en arvskifteshandling är giltig?

Det finns flera formkrav som ett arvskifte måste uppfylla för att vara giltigt. Men eftersom dödsbodelägare kan komma överens om vilken fördelning som helst, vet man inte att det är korrekt. Vi rekommenderar därför att arvskiftet upprättas av någon som kan.

 

Hjälp med arvskifte?

Vi på Advokatbyrån Lundquist lång erfarenhet av att hjälpa Dödsbodelägare som vill vara säkra på att allting blir rätt och riktigt. Våra kunder är både i dödsbon där man är överens och i fall där man inte kan komma överens.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig!

Kontakt